KatMulkiyeti.Com'un Forum İçeriğini Kolayca İncelemek İçin Tıklayınız.

 

. Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu Tam Metni İlk Defa Aşağıdadır.

-5912 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Dahil-

                     

Portalımız ve Portalımız Dahilindeki Forumumuz ile Sitemizde Paylaşıma Açık Tüm Çalışmalar  Üyelik Gerekmektedir.

Bu Sebeple Portalımıza Ulaştığınızda Görülemeyen Tüm İçeriklere Ulaşmak İçin Bir defaya Mahsus Üye Olunuz.

KatMulkiyeti.Com Portalına Ulaşmak İçin Yukarıdaki Logoya Tıklayınız.

 

KatMulkiyeti.Com'un Forum İçeriğini Kolayca İncelemek İçin Tıklayınız.

 

  YENİ KAT MÜLKİYETİ KANUNU TAM METNİ AŞAĞIDADIR.

 

 

5711 SAYILI KANUN İLE   634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN BİRLEŞTİRİLMİŞ TAM YASA METNİ

( 23/06/2009 TARİHİNDEKİ 5912 NOLU DEĞİŞİKLİKLERİN EKLENMİŞ HALİ İLE )  

  

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 

Kanun Numarası: 5711 -                                        5912

Kabul Tarihi: 14/11/2007 –                                  23/06/2009

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 28/11/2007 –07/07/2009

Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 26714  -          27281

 

(Eski) KAT MÜLKİYETİ KANUNU

 Kanun Numarası: 634

Kabul Tarihi: 23/06/1965

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1965

Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12038

-----------------------------------------------------------------------

REVİZE --------23/Haziran/2009 ----------------------

 

Dikkat!!! 634 Sayılı Kanunda  5711 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonrasında 23/Haziran/2009 tarihinde KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI ile değişikler yapılmıştır.  Bu değişiklikleri şu şekilde izleyebilirsiniz.  Aşağıdaki Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Tam Metnini Okurken Siyah Metin Olarak Gözüken Alanlar 634 Sayılı Kanun’un Tam Metnini, Kırmızı Olarak Gözüken Alanlar 5711 Sayılı Kanun İçeriğinde Bulunan ve 634 Sayılı Kanun’da Değiştirilen Alanları Gösterirken 23/Haziran/2009 tarihinde KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI ile yapılan değişiklikler Yeşil Metin ile yazılmıştır.

Eğer 5711 Sayılı Kanunun Resmi Gazete’de Yayınlanan Haline Ulaşmak İsterseniz Çalışmanın Sonunda Bulunan ve Mavi  Yazı İle Yazılmış Metni Okuyabilirsiniz.

 Eğer 634  Sayılı Kanunun 23/Haziran/2009 tarihinde KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI ile yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de Yayınlanan Haline Ulaşmak İsterseniz Çalışmanın Sonunda Bulunan ve Yeşil   Yazı İle Yazılmış Metni Okuyabilirsiniz.

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

 

A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı:

I - Genel kural:

II - Tarifler:

III - Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği:

IV - Ortak yerler:

 

B) Bağlantılar :

I - Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı:

II- Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı:

 

C) Ortaklığın (Şüyuun) giderilmesi ve öncelikle satınalma (Şüf’a) hakkı:

I - Ortaklığın giderilmesi:

II- Öncelikle satınalma hakkı:

 

D) Genel hükümlerin uygulanma alanı:

 

İKİNCİ BÖLÜM: Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması

 

A) Genel kural:

B) Kat mülkiyeti kütüğü:

C) Kat mülkiyetinin kurulması:

I - İstem ve belgeler:

II - Sözleşme ve tescil:

 

D) Kat irtifakının kurulması:

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları

 

 

A) Kat maliklerinin hakları:

I - Bağımsız bölüm üzerinde:

II - Ortak yerler üzerinde :

 

B) Kat irtifakı sahibinin hakları:

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

 

A) Kat Maliklerinin borçları:

I - Genel kural:

II - Anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:

III- Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :

IV - Sigorta anlaşması:

V - Ortak giderlerin teminatı:

VI - Müsaade mecburiyeti:

VII - Yasak işler:

VIII - Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti:

 

B) Kat irtifakı sahiplerinin borçları:  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: Anagayrimenkulün Yönetimi

 

 

A) Genel kurul:

B) Yönetim planı:

C) Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları:

I - Toplantı zamanı:

II - Yeter sayı:

III - Oya katılma:

IV - Kararlar:

V - Hakimin müdahalesi:

 

D) Yönetici:

I - Atanması:

II - Yöneticinin görevleri:

1. Genel yönetim işlerinin görülmesi:

2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması:

3. İşletme projesinin yapılması:

III- Sorumluluğu:  

IV - Hakları:

 

E) Yönetimin denetlenmesi:

F) Yenilik ve ilaveler:

I - Faydalı olanlar:

II - Çok masraflı ve lüks olanlar:

III- Bağımsız bölüm ilavesi:

 

G) Temliki tasarruflar ve önemli işler:

 

ALTINCI BÖLÜM: Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

 

A) Kat mülkiyetinin sona ermesi:

I - Anagayrimenkulün arsasiyle birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile:  

II - Anayapının harap olması:

III- Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi:

 

B) Kat irtifakının sona ermesi:

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler

 

 

A) Yasaklar:

 B) Yeni duruma uyma :  

I - Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifaklarda:  

II- Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklarda :

III- Medeni Kanuna göre kurulmuş kat irtifaklarının yönetimi:

 

C) Özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu:

D) Harç ve vergiler:

E) Belediyesi olmayan yerlerdeki durum:

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM (*): Devre Mülk Hakkı

 

DOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler

 

Kapsam

Ortak yerler

Vaziyet plân ve projeleri

Yönetim

Yönetim plânı ve değiştirilmesi

Yönetici ve denetçi atama

Ortak giderlere katılma

Geçici yönetim

Görevli mahkeme:

Kullanma yerlerinin boşaltılması:

Kat irtifakına geçiş:

Yürürlük tarihi:

Yürütme makamı:

Kanuna İşlenemeyen Geçici Maddeler:

GEÇİCİ MADDE 1-

GEÇİCİ MADDE 1-

GEÇİCİ MADDE 2-

GEÇİCİ MADDE 3-

--------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

 

5711 SAYILI KANUN İLE   634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN BİRLEŞTİRİLMİŞ TAM YASA METNİ SONU ( 23/06/2009 TARİHİNDEKİ 5912 NOLU DEĞİŞİKLİKLERİN EKLENMİŞ HALİ İLE ) 

2007 ©  KatMulkiyeti.Com        

 Ortak Apartman , Bina, Site , Toplu Konut , Alışveriş Merkezi (AVM) Teknik, Hukuki, Mali Konuları Paylaşım Sitesi 

 KatMulkiyeti.Com 'a yayınlanmak üzere gönderilen her çeşit yazı, yetkililer tarafından incelendikten sonra, kabul edilmesi halinde yayınlanabilir.

Yayınlanan yazılar, ilgili yazıyı hazırlayanın sorumluluğundadır.

 

KatMulkiyeti.Com © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için portaldaki kuralları okuyunuz. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. KatMulkiyeti.Com , ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Komşuluk " ilkelerinden ödün vermeyen Anayapı Yöneticileri ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm kişilere adanmıştır.

Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten kişiler, hukukçular, bina yöneticileri tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.

 

Portala Giriş İçin Tıklayınız.

KatMulkiyeti.Com

 

                                                    info@katmulkiyeti.com                  admin@katmulkiyeti.com